środa, 22 października 2008

DEMONSTRUM

Niezależny dokument o wrocławskim środowsku skłoterkskim zainspirowany demonstracją w obronie jednego z miejsc alternatywnych o nazwie "Freedom" (dziś przemianowanego - na skutek metamorfozy miejsca ze stricte subkulturowego "legalnego skłotu" w niezależne cetrum społeczno-kluturalne - na "CRK"). Film ma już sześć lat więc zdążył się zdezaktualizować, realizowano go tuż przed miającą nadejść przemianą.
Realizacja: Maciej Kaczmarek, Jakub Majchrzak.
Produkcja: Akademicki Klub Realizatorów Filmowych "FOSA".

Do ściagnięcia w lepszej jakości ze strony Alterkino:
http://www.alterkino.org/index.php?su...

część pierwsza

część druga
---
Independent movie documentary about squatting movement in Wroclaw, Poland. It has started from the demonstration supporting place called "Freedom" (renamed after to "CRK", after expanding idea to open social-culture centre lead by more than on collective). It has been already six years since the movie was finished, so no wonder that it got overdated. Produced by Acedemic Club of Movie Makers "FOSA".

You can download this movie without translation but in better quality from:
http://www.alterkino.org/index.php?su...

www.crk.wroclaw.pl
www.youtube.com/crkwroclaw

Brak komentarzy: