czwartek, 8 listopada 2007

Anarcho -feministyczny chór "...w ślad za siostrami"


Piosenki anarchistyczne w wykonaniu żeńskiego chóru ze Sztokholmu.
Społeczeństwo, w jakim żyjemy, powoduje ucisk kobiet i mężczyzn. Wyzysk powodowany jest przez niesprawiedliwą dystrybucję dóbr, zalegalizowanie wyzysku grup mniej uprzywilejowanych przez dominującą elitę, ograniczenie praw politycznych jednostek i quasi demokratyczną formę rządów. Popularyzuje i wspiera się fałszywy światopogląd, mówiący, że zastana rzeczywistość jest najlepszym rozwiązaniem problemów społeczno-politycznych. Opisany powyżej obraz rzeczywistości społecznej należy wzbogacić o swego rodzaju "suplement niesprawiedliwości" dotykający przede wszystkim kobiety. Jako jego główne elementy należy wskazać popularyzację obrazu kobiet jako przedstawicielek płci słabszej i niesamodzielnej; podział ról na kobiece i męskie, gdzie gorzej oceniane i w nikłym stopniu gratyfikowane funkcje przypadają kobietom. Kolejne ograniczenia stawiane są kobietom w zakresie ich dysponowania własnymi ciałami oraz dokonywania indywidualnych wyborów moralnych. Nawet przemoc fizyczna wobec kobiet ma miejsce za cichym nieoficjalnym przyzwoleniem społecznym. za: http://trojka.scenaonline.org

Brak komentarzy: